Zemědělská akciová společnost KOLOVEČ
Rostlinná a živočišná výroba

Rostlinná výroba :

Pěstování a prodej řepky, potravinářského obilí (pšenice, žito, ječmen, oves pluchatý, oves nahý), pěstování kukuřice, vojtěšky, jetele a dalších pícnin jako krmiva pro skot.

Živočišná výroba :

Chov skotu (plemeno Montbélliarde) s hlavním zaměřením na produkci mléka a výkrm skotu, prodej embryí. Prodej plemenného materiálu.


   Návrat na předchozí stránku