Zemědělská akciová společnost KOLOVEČ
Silniční doprava, polní a zemní práce

  • silniční motorová doprava
  • zemní práce, práce mechanizačními prostředky,
  • sklizeň obilí žacími mlátičkami Claas,
  • sklizeň silážní kukuřice s účinnějším drcením zrna
  • setí kukuřice, obilí a řepky
  • ostatní polní práce
  • výroba a prodej náhradních dílů na páskovou odhrnovačku pluhu RABE WERK
  • opravy a údržba mostových/portálových jeřábů

  •    Návrat na předchozí stránku